Es sol·licita personal per a neteja de camins (PO) 368 visites

Descripció del Pla d’Ocupació: Neteja i desbrossament de camins per millorar-ne la seguretat i facilitar el pas, reparació i manteniment  de senyals verticals i horitzontals que estiguin malgastades, reparació de tanques de fusta de protecció, control vegetal, poda d’arbres i reparació del ferm.

Municipis d’actuació: Tortosa, Roquetes, Aldover, Xerta, Benifallet, l’Aldea, Deltebre, Camarles,  l’Ampolla, el Perelló i l’Ametlla de Mar. S’actuarà a la Via Verda de la val de Zafán, el camí natural de Tortosa a Deltebre i el GR 92.
Les inscripcions seran:
 • Data del 2 al 13 de juliol de 2018
 • Lloc: Oficina de Treball de la Generelitat de Tortosa
 • Data selecció: 5 de setembre de 2018 (prova de català i teòrica)
 • Lloc de la selecció:  Consell Comarcal del Baix Ebre

Requisits:

 • Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupats (DONO)
 • Haver estat aturat/da com a mínim 6 mesos dels darrers 18, a data de publicació de l’oferta
 • No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona de la convocatòria 2017
 • Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic – A2*

*Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.

Documentació per portar el dia de la selecció:

 • Fotocòpia del DNI, junt amb l’original
 • Currículum amb fotografia
 • En cas que us sigui requerida:
  • Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1)
  • Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec)
  • Fotocòpia del certificat de nivell bàsic A2 de català

Podeu consultar les bases i més informació fent clic aquí.

 

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.