Es sol·licita Psicòleg/a 253 visites

La Fundació Infància i Família cerca un psicóleg/a pel Servei d’Informació i d’Atenció a les Dones (SIAD) a Cervelló.

Les tasques a realitzar són:

 • Entrevistes individuals per a fer orientació diagnostica psicològica
 • Suport psicològic individual per dones que estiguin o hagin estat en una situació de violència masclista
 • Entrevistes de seguiment per acompanyar a les dones en el seu procés d’apoderament
 • Coordinacions mensuals amb el personal tècnic del Departament d’Igualtat Participació en les Comissions de casos del Circuit i Protocol d’Actuació contra la violència masclista de Cervelló
 • Portar el registre de control de l’assistència i posar en coneixement dels serveis professionals implicats les faltes d’assistència
 • Comunicar a professionals del departament d’Igualtat qualsevol incidència rellevant de manera immediata

S’ofereix:

 • Contracte laboral de llarga durada
 • Horari: A determinar
 • Incorporació: Immediata

Requisits:

 • Imprescindible Llicenciatura de Psicologia o Grau en Psicologia
 • Imprescindible màster o postgrau en atenció a les dones
 • És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards
 • Disposar de carnet de conduir i vehicle propi
 • En compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d’Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent , emès pel Registre Central, abans de la contractació
 • Perfil Competencial:
  • Capacitat d’observar, analitzar, solucionar problemes i adaptar-se a les noves situacions
  • Ser discret i mantenir la privacitat
  • Capacitat d’empatia per tal de comprendre l’altre i saber escoltar de forma activa i empàtica
  • Capacitat de treball en equip a nivell individual i grupal (xarxa de professionals…
  • Capacitat de comunicar-se amb eficàcia individualment i/o en grup
  • Ser coherent i rigorós amb la tasca professional i amb el projecte del servei
  • Capacitat de planificació
  • Formar-se de manera continuada

Per inscriure’t en aquesta oferta prem o còpia al navegador el següent enllaç, o escaneja el codi BIDI.
http://tinyurl.com/y97ggqa7

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.