Es sol·licita Tècnic/a Control de Qualitat 54 visites

Empresa en l’àmbit de la Indústria química de Camarles busca un/a Tècnic/a de Control de Qualitat.

Requisits:

 • Cicle Formatiu Grau Superior – Laboratori d’Anàlisis i Control de Qualitat
 • Experiència mínima d’1 any
 • Coneixements en Laboratori i Qualitat
 • Coneixements bàsics d’ofimàtica (Word i Excel)
 • Adequada aptitud visual
 • Formació bàsica en Qualitat i Medi Ambient
 • Formació en SAP (nivell usuari)

Tasques a realitzar:

 • Realitzar els controls de qualitat de les matèries primes, gaskets i stoppers, formulacions de resina, producte en procés i producte acabat amb la màxima eficiència possible.
 • Registrar les incidències detectades en el control de recepció de matèria prima, gaskets & stoppers i altres materials auxiliars.
 • Registrar les no conformitats detectades en el procés de producció.
 • Preparar i controlar les formulacions de resina d’acord amb les instruccions.
 • Preparar els certificats de qualitat del producte acabat.
 • Realitzar les verificacions dels equips de mesura segons el pla de calibració/verificació dels equips de I/M/E.
 • Realitzar l’inventari i evaluació de l’estat de productes químics, equips d’I/M/E i consumibles en la freqüència establerta. Sol·licitar al seu superior l’aprovisionament d’aquests productes si estan per sota de l’stock mínim.
 • Resposabilitzar-se del manteniment, ordre i neteja del laboratori químic i mecànic, localitzant els equips i materials en els llocs assignats.
 • Vetllar per al que el lloc de treball disposi de les condicions de Seguretat i Salut adequades, traslladant les deficiències o les suggerències pertinents, per a la millora de les condicions de treball.

Vacants: 1

Per inscriure’t a aquesta oferta fes clic aquí

 

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.