Es sol·licita Tècnic/a en Intervenció Directa 146 visites

La Fundació Privava Gentis cerca un/a Tècnic/a en Intervenció Directa.

Funcions a desenvolupar:

 • Establir una relació d’ensenyament-aprenentatge.
 • Elaborar i desenvolupar la Programació educativa i d’activitats de l’aula.
 • Realitzar l’adaptació curricular al ritme d’aprenentatge i a les capacitats de l’alumnat.
 • Fer seguiment i avaluació continua dels progressos de l’alumnat a partir del disseny d’un itinerari
  personalitzat d’orientació formativa i pre-laboral.
 • Aportar els recursos i pautes necessàries de cara a que l’alumne pugui assolir els objectius dissenyats.
 • Compartir amb tot l’equip multidisciplinari del centre la informació relativa a l’encàrrec assignat i a les
  funcions de formació dels adolescents, perquè es tingui en compte la intervenció realitzada a l’aula i
  aconseguir una coherència.
 • Recerca de recursos de formació al territori i coordinacions amb els mateixos en cas de derivació per
  establir el seguiment.
 • Registre de les activitats segons necessitat del donant.

S’ofereix:

 • Jornada: 80% – jornada parcial
 • Horari: 30h/s – Dilluns, dijous i divendres de 9,00h a 14,00h. Dimarts de 8,00h a 15,00h i dimecres de 9,00h a 14.30h i de 16,00h a 18,30h
 • Categoria: Tècnic mig sense CV
 • Incorporació: Immediata 16 d’octubre

Requisits:

 • Diplomatura o Grau en Psicologia.
 • Preferentment experiència amb adolescents en risc social o adolescents amb problemes de conducta.
 • És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.
 • Molt valorable disposar de coneixements d’àrab.
 • Valorable experiència personal, laboral i/o formativa en activitats esportives ja que la persona gestionaria
  l’activitat que desenvolupen els joves.
 • Disposar de carnet de conduir de més d’1 any i vehicle propi per arribar al centre.
 • En compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix
  el Certificat d’Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent emès pel Registre Central.
 • Perfil competencial:
  • Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat.
  • Respectar la dignitat de l’infant jove, la seva família i la de totes les persones del centre, independentment del seu origen i de la seva cultura.
  • Ser objectiu/va i saber mantenir la distància òptima, establint vincles afectius de manera positiva que  afavoreixin el creixement personal dels adolescents.
  • Capacitat de treballar a nivell individual i grupal.
  • Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre.
  • Capacitat de donar respostes immediates en situacions imprevistes.
  • Gestionar les crisis i els conflictes.
  • Ser creatiu/va i saber gestionar els recursos disponibles.
  • Capacitat de treballar sota pressió.
  • Formar-se de manera continuada.

Per inscriure’t en aquesta oferta prem o còpia al navegador el següent enllaç, o escaneja el codi BIDI.
http://tinyurl.com/y24zqflf

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.