Es sol·licita Xofer privat 113 visites1 sol·licitud

Empresa ubicada a Amposta cerca Xofer privat.

Requisits:

  • Disposar de 3 anys d’experiència prèvia

Les tasques a desenvolupar:

  • Atenció als serveis de transport de passtgers privats
  • Visites a l’empresa
  • Gestió de la flota de vehicles
  • Manteniment dels mateixos
  • Assegurances
  • Conducció en els trajectes nacionals
  • Atendre les necessitats de correu intern
  • Recepció de visites
  • Control d’estocs de materials i consumibles d’oficina

Per a inscripcions en l’oferta i més infomració feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.